URL: http://www.b2mos.eu/

Projekt B2MoS je inovativna študija v obliki pilota, ki si prizadeva za prilagoditev sistemov poslovnih skupnosti ter pristaniških uprav skladno z Direktivo 2010/65/EU. Zagotavljanje elektronskih dokumentov in sporočil bo omogočilo večjo učinkovitost pomorskih avtocest in s tem lažje trgovanje znotraj EU ter povečanje evropske teritorialne kohezije.