URL: www.backgrounds-project.eu

Cilj projekta je bil identificirati vzvode, ki bi omogočali večje povezovanje pristanišč s  proizvodnimi grozdi, ki se nahajajo v njihovem zaledju. Pomembni rezultati, ki jih je Luka Koper dosegla v projektu so bili izdelava študije o multiplikatorju pristaniške dejavnosti za leti 2008 in 2009, ugotavljanje zastojev v prometu znotraj pristanišča ter priprava ukrepov za njihov rešitev.    Projekt se je izvajal v okviru programa MED in je bil deležen financiranja s strani ESRR.