Project ima za cilj povečati uporabo storitev pomorskih avtocest za prevoz avtomobilov v Sredozemlju in sicer z izboljšanjem kopne in morske dostopnosti pristanišč Koper in Barcelona. V Kopru načrtujemo financirati skozi projekt izgradnjo novega ro-ro priveza v III. bazenu ter izgradnjo nove 6. tirne skupine v njegovem zaledju. Projekt CarEsmatic  bo pripomogel tudi k izboljšanju znanja glede potreb pri distribuciji električnih in hibridnih avtomobilov, da bodo predvsem sredozemska pristanišča lahko sledila trendom v avtomobilski industriji in se pripravila za sprejem tudi takih tovorov. Aktivnost bo vključevala pilotno postavitev polnilnic v obeh pristaniščih ter na dveh Neptunovih ladjah.

V projektu sodelujejo poleg Luke Koper, d.d., ki projekt vodi, še Pristaniška uprava Barcelona,  Autoterminal, S.A. in Neptune Lines.

Projekt je deležen financiranja Evropske unije skozi program IPE – prioriteta Pomorske avtoceste.

CarEsmatic se je pričel izvajati marca 2016 in se bo zaključil predvidoma konec leta 2018.