Projekt CLEAN BERTH je bil sprejet v okviru razpisa Programa Interreg Italia-Slovenija v letu 2018, s specifičnim ciljem: »Okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev programskega območja k oblikovanju skupnih rešitev za skupne izzive.« Gre za 24-mesečni projekt, ki se je začel v marcu 2020. V njem sodeluje skupaj 5 projektnih partnerjev iz Italije in Slovenije.

Osnovni cilj projekta CLEAN BERTH je povečati institucionalno zmogljivost pristanišč programskega območja in izdelati nove osnove za usklajeno in stalno upravljanje okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti pristanišč, na čezmejni ravni, s skupno zasnovanimi in usklajenimi akcijskimi načrti ter z dolgoročno strategijo, da bo zagotovila varnost in konkurenčnost pristanišč.

Na področju varovanja okolja in učinkovite rabe energije, doslej še noben projekt ni zbral vseh pristanišč programskega območja, s ciljem iskanja skupne rešitve za skupne težave, in še nikoli prej ni prišlo do skupne čezmejne strategije. V okviru projekta CLEAN BERTH bo Luka Koper vodilni partner pri aktivnosti DS3.2 – pilotne akcije za okoljsko trajnost in energetsko učinkovitost pristanišč v programskem območju. V okviru omenjenega delovnega sklopa bo Luka Koper zadolžena za usklajevanje aktivnosti projektnih partnerjev pri izvedbi njihovih pilotnih akcij. Preučilo se bo možnosti prenosa praks s področja okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti, zasnovanih v okviru DS3.1, v druga evropska in mednarodna pristanišča. Luka Koper bo imela pomembne koristi od udeležbe v projektu CLEAN BERTH, saj bo lahko izboljšala svoje strokovno znanje in dodatno posodobila obstoječo opremo v smislu okoljske trajnosti, saj bosta v okviru projekta nameščena moderna radarja za zaznavanje vsebnosti ogljikovodikov v morju, poleg tega pa bo lahko racionalizirala nadzor prometnih tokov v Luko Koper in iz nje z vidika trajnosti, s posebnim poudarkom na trajnostnem lokalnem urbanem razvoju. Poleg tega bo imela Luka Koper, zahvaljujoč sodelovanju s pristanišči v Trstu in Benetkah, koristi tudi od izmenjave izkušenj in oblikovanja skupnih rešitev, katerih cilj je povečati integracijo in upravljanje med projektnimi partnerji in glavnimi zainteresiranimi strankami, v želji po vzpostavitvi stalne čezmejne mreže institucionalnega sodelovanja.

Projekt se je začel izvajati 1.3.2020 in bo trajal predvidoma do 28.2.2022. Vse aktivnosti v projektu so deležne sofinanciranja iz Evropskega sklada v višini 85 %.