URL: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/COMODALCE.html

Projekt COMODALCE je bil sprejet v okviru 3. razpisa Programa Interreg Srednja Evropa v letu 2018, s specifičnim ciljem: »Izboljšanje koordinacije deležnikov tovornega prometa za več multimodalnih, okolju prijaznih rešitev.« Gre za 3-letni projekt, ki se je začel v aprilu 2019. Poteka v okviru programa Interreg Srednja Evropa in v njem sodeluje skupaj 10 projektnih partnerjev iz 5 EU držav: Nemčije, Italije, Slovenije, Madžarske in Poljske. V času projekta se bodo testirali pilotni ukrepi na področju inovativnih koordinacijskih platform, aktivnosti za zmanjšanje ozkih grl na intermodalnem omrežju ter uporabe novih sistemov za železniški prevoz kontejnerjev. Luka Koper, d.d. je vodilni partner WPT3, kjer je cilj pripraviti regijski akcijski plan – na podlagi 8 individualnih akcijskih planov, ki jih bodo pripravili vsi projektni partnerji. Končni rezultat bo »Transnacionalno orodje za spodbujanje usklajenega multimodalnega tovornega prometa s pomočjo IKT v Srednji Evropi«.

Projekt COMODALCE si prizadeva povečati sodelovanje in usklajevanje med deležniki v multimodalnem tovornem prometu v Srednji Evropi z uporabo inovativnih sistemov IKT z vključevanjem nekaterih najpomembnejših pristanišč, železniških operaterjev in terminalov, ki ustvarjajo multimodalne prometne tokove. V sklopu pilotne aktivnosti bo Luka Koper poskrbela za razvoj orodja, ki bo optimiziralo uporabo železniškega omrežja znotraj pristanišča z namenom pohitritve in racionalizacije izmenjave podatkov. Oprema, ki jo bo nabavila Luka Koper bo namenjena branju kontejnerjev na vagonih med prevozom v/iz pristanišča v Kopru.

Evropski sklad za regionalni razvoj sofinancira projektne aktivnosti v višini 85 %.