URL: www.poseidonmed.eu

Projekt COSTA II EAST/ POSEIDON-MED je študija, deležna 50% sofinanciranja s strani programa TEN-T, ki predstavlja nadaljevanje projekta COSTA, le-ta pa je imel za cilj pripraviti globalne strategije za promocijo UZP (utekočinjen zemeljski plin) kot pogonsko gorivo za pomorski transport. UZP namreč lahko predstavlja učinkovito rešitev za znižanje emisij v Sredozemlju. Ob sodelovanju 18 partnerjev iz petih držav članic (Grčija, Ciper, Italija, Slovenija, Hrvaška) se COSTA II EAST/POSEIDON MED osredotoča na vzhodno Sredozemlje. Cilj projekta je priprava skupnega podrobnega načrta za razvoj infrastrukture, ki bi omogočila uporabo  UZP v pomorski industriji. Projekt se je začel izvajati decembra 2013 in se bo zaključil predvidoma konec leta 2015.