URL: http://www.elemedproject.eu

Evropska direktiva 2014/94/EU o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva določa, da države članice v svojih nacionalnih okvirih politike ocenijo potrebo po dobavi električne energije z obale za morske ladje v morskih pristaniščih ter da se takšna dobava električne energije z obale v pristaniščih osrednjega omrežja TEN-T in drugih pristaniščih prednostno vzpostavi do konca leta 2025. Tako je nastala pobuda, da se za koprsko pristanišče področje uvajanja sistemov za napajanje ladij z električno energijo iz obale prouči v projektu ELEMED.

Namen projekta je, da preverimo tehnične, varnostne in finančne vidike razvoja in umestitve sistema, ki ladjam za čas priveza v pristanišču zagotavlja dostop do električne energije iz fiksnega omrežja, s čemer se ladjam omogoča dostop do alternativnega (in tudi obnovljivega) vira energije.

Cilj uvajanja tehnologij za priklop ladij je predvsem zmanjševanje hrupa, vibracij ter škodljivih emisij (zlasti NOx) v pristaniščih in njegovi okolici, ki jih povzroča ladijski transport.

Projekt koordinira družba Hellenic Lloyd’s, v njem pa sodelujejo pristanišči Kyllini in Pirej iz Grčije, pristanišče Limassol iz Cipra ter Luka Koper.