URL: www.empiricproject.eu

 

Projekt EMPIRIC, ki ga vodi Pristaniška uprava Benetke, je nastal z namenom povečanja konkurenčnosti intermodalnih transportnih rešitev v programskem območju Srednje Evrope. Aktivnosti sofinancira v višini 85% Evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF). Analize, ki imajo za cilj povečanje konkurenčnosti intermodalnega transporta, se osredotočajo na PP 23, s podaljšanim krakom do Bologne oz. z različico do Gradeža, ki se nato priključi na PP 6.