URL: www.med-freight4all.eu

Pod vodstvom Grške Regije Krete so partnerji vzpostavili prototip informacijske platforme, da bi dokazali pomen IKT za doseganje boljše interakcije vseh udeležencev v transportni verigi. Projekt se je izvajal v okviru programa MED in je bil deležen financiranja s strani ESRR.