URL: www.gift-project.eu

V okviru projekta GIFT ali Green Intermodal Freight Transport bodo partnerji na osnovi analize IV, V in VII pan-evropskega koridorja pripravili konkretne predloge za izboljšanje obstoječe transportne mreže, predvsem pa nove politike in strategije za razvoj zelenih intermodalih transportnih koridorjev na območju Jugovzhodne Evrope.