URL: www.greencranes.eu

31.5.2014 se je zaključil projekt Greencranes, ki se je izvajal v okviru programa TEN-T in bil deležen sofinanciranja v višini 50%. Projekt je imel obliko študije, ki je vključevala pilotne aktivnosti,  in si je prizadeva testirati nove tehnologije in alternativna goriva na kontejnerskih terminalih v Španiji, Italiji in Sloveniji ter tako prispevati k ublažitvi klimatskih sprememb in zmanjševanju emisij toplogrednih plinov.