Projekt ima kot cilj čim bolj promovirati uporabo intermodalnosti in železniškega transporta za prevoz blaga ter tako optimalno izkoristiti obstoječe infrastrukturne kapacitete na pomembnejših koridorjih. Z ustanovitvijo regionalnih intermodalnih komitejev bo promocija na regionalni ravni še bolj poudarjena. Komiteji bodo tako služili promoviranju novih intermodalnih storitev, povezav in projektov, ki bodo nastali v času projekta.