Projekt bo skušal izboljšati informacijsko upravljanje v pristaniščih, s transportnimi deležniki in ostalimi logističnimi akterji ter tako definirati skupni sistem upravljanja med javnimi in privatnimi institucijami. Skozi projektne aktivnosti bo skušal promovirati IKT rešitve naproti izboljšanju sledenja blaga ter izvedel izobraževalne seminarje za širšo pristaniško okolico. Izvedel bo tudi 5 pilotnih projektov z namenom testiranja novih tehnologij (npr. RFID v primeru LK).