URL: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/InterGreen-Nodes.html

Razvoj zelenega, intermodalnega “last mile” tovornega prometa na urbanih območjih srednje Evrope

Prometna vozlišča, kot so intermodalni terminali in pristanišča ter njihova neposredna okolica, so ključni sestavni deli intermodalnega tovornega prometa v Evropi. Za dosego okolju prijazne transformacije prometnih vozlišč, je le-ta potrebno organizirati usklajeno z upoštevanjem različnih prometnih nivojev, načinov in prostorskih omejitev. Pogosto se pojavljajo težave zaradi prostorskih omejitev in hitro naraščajočim tovornim prometom ter omejitve pri načrtovanju in vrzeli v komunikaciji med različnimi akterji.

Cilj projekta InterGreen-Nodes je izboljšati usklajevanje med zainteresiranimi deležniki v tovornem prometu, s poudarkom na usklajevanju med regionalnimi interesi in priporočili EU glede tovornega prometa in regionalnega razvoja.

Projektni partnerji bodo usklajevali načine načrtovanja v skladu z zahtevami prostorskega planiranja in izboljšali procese na intermodalnih terminalih, pri tem pa upoštevali zahteve za ureditev neposredne okolice terminalov. To bo prometnim vozliščem omogočilo boljše prilagajanje prihodnjim zahtevam naraščajočih tovornih tokov in nujnosti organizacije terminalov na okolju prijazen način.