URL: www.inwapo-project.eu
Projekt, ki ga vodi Pristaniška uprava Benetke, stremi k povečanju privlačnosti rečnega transporta z izboljšanjem učinkovitosti tako rečnih kot obmorskih pristanišč. Projektni partnerji se bodo osredotočili na štiri rečne sisteme.
V okviru projekta bodo partnerji preučili, koliko blaga bi bilo možno preusmeriti iz ceste na rečne poti, katere investicije bi bile potrebne za povečanje intermodalnosti ter načrtovali nove transportne povezave. Projekt, ki je sofinanciran v višini 85% s strani ESRR, traja od oktobra 2011 do septembra 2014.