URL: https://isten.adrioninterreg.eu

Projekt ISTEN je bil potrjen za so-financiranje na razpisu za standardne projekte programa Interreg ADRION v letu 2017, prednostna os 3, ki ima za cilj »Izboljšanje zmogljivosti za integrirane storitve v prometu in mobilnosti ter multimodalnosti na jadransko–jonskem območju«. V projektu sodeluje 7 partnerjev iz EU območja, vključno  Luka Koper in 3 pridruženi partnerji. V aktivnostih bodo sodelovali partnerji iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Črne Gore, Srbije, Albanije in Grčije.

ISTEN si prizadeva, da bi se pristanišča ADRION kvalificirala kot strateška vozlišča, in sicer z oblikovanjem strategij, grozdov in skupnih akcijskih načrtov za izboljšanje intermodalnih povezav z zaledjem, kjer bodo usmerjali zlasti tokove tovora v železniškem prometu in zadnje odseke, ki se povezujejo s koridorji TEN-T. Trenutno pomanjkanje sodelovanja in infrastrukture za souporabo med različnimi deležniki, zaznamujejo ogromne težave s prometnimi zastoji, ki vplivajo na povezave med pristanišči in zaledjem. Te so pomembne omejitve za učinkovitost. Študije kažejo na to, da 74% trgovine EU poteka po morskih poteh. Od tega, 37% skupne menjave blaga znotraj EU (v tonskih kilometrih) potuje skozi pristanišča EU (vir ES, pristanišča: prehodi TEN-T). 27% tovora v pristaniščih EU se obravnava v sredozemskih pristaniščih in do leta 2030 se pričakuje, da se bo promet povečal za 50%. Vse kaže na to, da je potrebno posodobiti infrastrukturo in prevozne storitve, da bi bili pripravljeni prejeti takšne količine tovora. Aktivnosti v projektu ISTEN združujejo pristanišča iz Italije, Hrvaške, Slovenije, Grčije, Albanije in Črne gore kot glavne prehode v evropsko transportno omrežje in si prizadeva: usmeriti prednostne naloge v regiji z opredelitvijo ozkih grl (gospodarskih in prometnih omrežij), ki imajo integrirano načrtovanje infrastrukture na nadnacionalni ravni; spodbuditi dosledne naložbene strategije, s posebnim poudarkom na dostopnosti zaledja in preusmeritvi na železnico; določiti smernice in merila za opredelitev pravnih, tehničnih in operativnih pogojev (zbirka orodij), ki so koristni za vzpostavitev učinkovitega vozlišča ADRION s povezovanjem zainteresiranih strani in izvajalcev; omogočiti večje zmogljivosti pri načrtovanju infrastrukture in opredeliti ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti za vzpostavitev integriranih vozlišč. Končni cilj ISTEN-a je priprava strateškega načrta za razvoj integriranega omrežja vozlišč na ravni ADRION. Ta dokument bo koristil tako regionalnim kot tudi nacionalnim organom in prevoznikom, ter drugim deležnikom v logistični verigi, kar bo pozitivno vplivalo na promet in na učinkovitost, tudi na okolijski oz. trajnostni ravni regije ADRION.

Projekt se je začel izvajati 1.12.2017 in bo trajal predvidoma do 30.11.2019.

Vse aktivnosti v projektu so deležne sofinanciranja iz Evropskega sklada v višini 85%.

 

ISTEN na Twitterju
ISTEN na LinkedInu