URL: www.its-napa.eu

Projekt ITS Adriatic Multi-port Gateway s pretežno informacijskimi vsebinami je pod okriljem programa TEN-T (Motorways of the sea) nastal s ciljem povečati konkurenčnost Severnega Jadrana kot vrata pomorskih avtocest. Projekt je vodila Pristaniška uprava Benetke, v njem so sodelovale Pristaniška uprava Trst, Ravenna, Luka Koper in Pristaniška uprava Reka kot pridružena članica.  Projekt je sofinancirala Evropska Unija v višini 50%, trajal pa je od 1.4.2010 do 31.12.2013.