Prav tako se je julija 2012 zaključil tudi projekt Kobalink. Projekt, ki smo ga  pripravili skupaj z Autoterminalom Barcelona in grškim ladjarjem Neptune Lines sofinancira EU iz sredstev programa Marco Polo. Program podpira projekte, ki razbremenjujejo ceste oziroma spodbujajo premika tovornega prometa s cest na okolju prijaznejše oblike transporta: železnice, morje, reke. V našem primeru je šlo za projekt pomorskih avtocest – prevoz avtomobilov na relaciji Barcelona – Koper.