URL: http://www.koc-logistika.si

Kompetenčni center za razvoj kadrov v logistiki ali na kratko Kompetenčni center logistika je projekt, ki ima za cilj odpravo kompetenčnih primanjkljajev zaposlenih v partnerstvu in sicer z načrtnim in sistematičnim razvojem zaposlenih in izmenjavo znanj med partnerji. Projekt vodi Intereuropa, d.d., v njem pa sodelujejo tudi druga slovenska logistična podjetja. Vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 -2013, 1. Razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in 1.2. prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«. Projekt bo deležen financiranja od 1.2.2013 do 31.8.2015.