URL: http://www.logins.si/

 

Kompetenčni center Logins nadaljuje delo dveh uspešno zaključenih kompetenčnih centrov, ki so potekali v letih 2013 – 2015 in sicer gre za Kompetenčni center Logistika ter  Kompetenčni center Logins. Logins združuje 11 malih in srednjih ter 6 velikih podjetij, ki že vrsto let uspešno delujejo na področju logistike. Med temi so pomorski agent, carinski zastopniki, špediterji ter prevoznik in drugi izvajalci logističnih storitev. Namen projekta je zmanjšati primanjkljaje na kadrovskem področju s sodelovanjem, izmenjavo izkušenj, znanj in dobrih praks, enotno kadrovsko podporo in prenosom informacij o potrebah po znanju in zaposlovanju v panogi.

Logins je bil potrjen za sofinanciranje na javnem razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018, ki ga je objavil Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije.

Projekt sofinancira Republika Slovenija Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.