URL: www.losamedchem.eu

Tema projekta je bila povečanje konkurenčnosti sredozemskih regij, z odstranitvijo neučinkovitosti v sredozemskih logističnih središčih in transportnih arterijah. Posebne pozornosti je bilo deležno področje prevozov in skladiščenja kemikalij. Projekt se je izvajal v okviru programa MED in je bil deležen financiranja s strani ESRR.