URL: www.memo-med.net

Projekt je temeljil na preprečevanju tveganj in nesreč na morju z uporabo inovativnega informacijskega sistema in infrastrukture. Cilj projekta je bila integrirana zaščita morskega okolja in trajnostnega razvoja obalnih in morskih virov. Projekt se je izvajal v okviru programa MED in je bil deležen financiranja s strani ESRR.