Projekt ima za cilj povečati morsko in kopensko dostopnost pristanišč Trst in Koper in sicer s pomočjo sredstev Evropske Unije. V okviru projekta se bodo tako gradila nova obala za potrebe ro-ro prometa v Trstu. V Kopru se bo financirala infrastruktura za potrebe povečanja kontejnerskega prometa in sicer izgradnja dilatacij (že izvedeno),  rekonstrukcija vezov 7, 7a in 7b, gradnja novega veza 7d, tiri 21a,b,c in nov železniški most, tir 18c in nove žerjavne proge za RMG dvigala, pa tudi nov vhod Bertoki. Partnerstvo sestavljajo Luka Koper, ki projekt koordinira, Pristaniška uprava Trst in Italijansko ministrstvo za promet skozi podjetje Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM). Projekt se je začel izvajati 1.1.2014 in bo predvidoma trajal do 31.12.2018.