Projekt NAPADRAG se nanaša na izboljšanje morskih dostopov v pristaniščih severnega Jadrana. V projektu sodelujete pristaniška uprava Benetke in Luka Koper, ki projekt tudi vodi. V koprskem pristanišču bo v okviru projekta poglobljen bazen I na -15 m s pomočjo odlaganja mulja na 2 kaseti v zaledju pristanišča. Namen je povečanje pristaniških zmogljivosti za sprejem večjih kontejnerskih ladij, kar bo pripomoglo k povečanju kontejnerskega prometa skladno z zaznanim tržnim potencialom.