Projekt NAPAPROG se nanaša na izdelavo projektne dokumentacija za podaljšanje pomola I (bazen 1), kjer bomo v nadaljevanju povečali zmogljivosti za pretovor kontejnerjev. Projekt podpira prioritetne razvojne načrte Luke Koper d.d., ki si prizadevajo povečati pristaniške zmogljivosti za kontejnerski promet skladno z zaznanim tržnim potencialom.