URL: http://celkrog.si


Usmeritev programa z naslovom “Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih produktov” (ali krajše NMP) je napredno izkoriščanje biomase kot obnovljivega surovinskega vira za razvoj novih materialov in bio-osnovanih produktov. Program je v sklopu Strategije pametne specializacije umeščen v prednostno področje S4, Mreže za prehod v krožno gospodarstvo in je delno financiran iz sredstev strukturnih skladov EU v Sloveniji.

V programu sodelujejo raziskovalne skupine iz različnih področij, Luka Koper pa sodeluje v sklopu 4, kjer se proučuje razvoj procesov za biološko in mehansko predelavo trdnih odpadkov v produkte z dodano vrednostjo. Cilj je razvoj tehnologij za končno predelavo in snovno izrabo odpadkov, s čimer se zapira celoten krogotok razvoja, proizvodnje in (re)uporabe.

V sklopu programa bo potekala valorizacija odpadkov, kot so morski mulj, papirni mulj in pepeli, ter razvoj procesov za njihovo uporabo v gradbeništvu. Več informacij o programu na spletni strani http://celkrog.si