URL: www.porta-project.eu

Projekt je imel za cilj definirati skupne strategije in postopke načrtovanja uporabe kopnega v transportne namene, da bi tako povečali vlogo pristanišč kot ključnih akterjev v razvoju pomorstva in logistike. Projekt se je izvajal v okviru programa MED in je bil deležen financiranja s strani ESRR.