Projekt RENEWPORT je bil odobren za sofinanciranje decembra 2023 v okviru razpisa Programa Interreg Euro-MED za obdobje 2021-2027, s specifičnim ciljem 2.4: »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam in preprečevanja tveganja nesreč, odpornosti, ob upoštevanju pristopov, ki temeljijo na ekosistemu«. Gre za 33-mesečni projekt, ki se je začel v januarju 2024 in v katerem sodeluje skupaj 10 projektnih partnerjev iz 8 EU držav: Italije, Slovenije, Francije, Španije, Albanije, Hrvaške, Črne Gore in Grčije.

RENEWPORT se želi spoprijeti z izzivom blažitve podnebnih sprememb z izkoriščanjem obnovljivih virov energije v mediteranskih pristaniščih, pri čemer daje prednost prehodu na čisto energijo. Da bi dosegli ta cilj, je partnerstvo RENEWPORT sestavljeno tako, da zagotavlja geografsko ustreznost predloga in tehnično zmogljivost konzorcija kot celote, ki lahko bistveno prispeva k doseganju pričakovanih sprememb na transnacionalni ravni.

V času projekta se bodo testirali pilotni oz. investicijski ukrepi na področju trajnostnega razvoja; v tem kontekstu se bodo v Luki Koper odvijale aktivnosti za zmanjšanje emisij in pridobivanje »zelene energije« z namestitvijo sončne elektrarne na strehi upravne stavbe Kontejnerskega Terminala. Luka Koper, d.d. je vodilni partner WPT3, kjer je cilj pripraviti regijski akcijski načrt – na podlagi individualnih akcijskih načrtov, ki jih bodo pripravili vsi projektni partnerji. Končni rezultat bo »Transnacionalno orodje za spodbujanje nadaljnjega sodelovanja pri prehodu na čisto energijo na mediteranskem območju, tudi po koncu projekta«.

Evropski sklad za regionalni razvoj sofinancira projektne aktivnosti v višini 80 %.