Namen projekta SAURON je zagotoviti večdimenzionalno platformo, ki bo upravljavcem pristanišč pomagala predvideti ali preprečiti potencialne kibernetske, fizične ali kombinirane grožnje, ki lahko ogrozijo izvajanje pristaniške dejavnosti in poslovanje družbe, oziroma ogrozijo varnost zaposlenih, poslovnih strank, potnikov v pristanišču ter okoliških prebivalcev. Cilj je torej izboljšanje zaščite večjih industrijskih območij in pristanišč pred različnimi oblikami varnostnih groženj.

Danes usklajeni in vse bolj zapleteni teroristični napadi šokirajo svet. Industrijski sektor ter upravljavci kritične infrastrukture, še posebej pristanišča, se čedalje več zanašajo na informacijsko-komunikacijske tehnologije in sisteme, zato ima lahko vpliv usklajenega fizičnega napada ali namerne prekinitve kritičnih avtomatiziranih (kibernetskih) sistemov, ali celo kombiniranega scenarija obeh vrst napadov, katastrofalne posledice tudi širše; na gospodarstvo v regiji kot tudi na blaginjo lokalnega prebivalstva. Ker so pristanišča ena glavnih industrijskih infrastruktur v Evropi, ki se soočajo z resničnimi grožnjami, bo projekt SAURON predlagal celovit koncept v obliki specifične, integrirane in razširljive rešitve za zaščito evropskih pristanišč in njihove okolice.

V okviru projekta bodo, skladno z novo EU zakonodajo na področju varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, proučeni različni vidiki uvajanja sodobnih tehnoloških rešitev na področju varnosti in varovanja infrastrukture posebnega pomena, ter narejene ocene varnostne ranljivosti pristanišč.

V projektu sodeluje 14 partnerjev, in sicer pristanišča, raziskovalne ustanove ter gospodarske družbe iz Avstrije, Belgije, Grčije, Francije, Italije, Španije, Združenega Kraljestva in Slovenije. Od  pristanišč sodelujejo Luka Koper in Noatum Ports Valenciana ter pristaniški upravi Livorno in Pirej. Projekt koordinira španska organizacija Fundacion Valenciaport; trajal bo 36 mesecev in je sofinanciran iz programa  Obzorje 2020 (Horizon 2020).