Projekt SECNET je bil potrjen za so-financiranje na razpisu za standardne projekte programa Interreg V-A Italija-Slovenija v letu 2016, prednostna os 4, ki ima za cilj krepitev institucionalnega sodelovanja. V projektu sodelujejo 3 pristanišča iz programskega območja, in sicer Pristanišče Trst, ki projekt vodi, Pristanišče Benetke in Luka Koper. Poleg pristanišč v projektu sodelujejo še Srednjeevropska pobuda, Univerza v Trstu in Univerza na Primorskem.

Varnost pristanišč močno vpliva na varnost celotne regije, pa tudi na njeno konkurenčnost. S pomočjo inovativnih IKT rešitev, ki bodo uvedene in testirane znotraj projekta, želijo partnerji izboljšati pristaniško varnost na čezmejnem območju. Ob tem pa želijo povečati sposobnost  skupnega načrtovanja in tako krepiti institucionalne povezave na omenjenem področju. V sklopu projekta bodo partnerji pripravili čezmejno strategijo, ki bo vsebovala priporočila za izvedbo skupnih ukrepov na področju varnosti. Projekt se bo zaključil s podpisom namenskega protokola, ki bo zagotovil trajnost rezultatov projekta.

Projekt se je začel izvajati 1.10.2017 in bo trajal predvidoma do 31.3.2019.

Vse aktivnosti v projektu so deležne sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.