URL: www.seemariner.eu

Projekt SEEMARINER je imel za cilj zmanjševanje okoljskih tveganj pri prevozu nevarnih snovi po morju in po notranjih plovnih poteh in sicer z uporabo naprednega sistema za nadzor prometa in ukrepanje. Projekt je vila Pristaniška uprava Pirej.