Sončna energija za zmanjšanje emisij (Solar POwer for Reducing EMisssions)

Luka Koper je kot vodilni partner, skupaj z Mestno občino Koper in norveškim podjetjem Greenstat uspešno prijavila projekt izgradnje sončne elektrarne na javni razpis za sofinanciranje projektov programa blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Finančni mehanizem EGP je instrument oz. temelj sodelovanja med Slovenijo ter državami donatoricami – Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško. Namen je zmanjšati gospodarske in socialne razlike v Evropi ter krepiti bilateralne odnose med državami donatoricami in državami upravičenkami.

Projekt SOPOREM bo trajal dve leti, do aprila 2024. Luka Koper bo v projektu zgradila sončno elektrarno s skupno predvideno močjo 3 MW na strehi skladišč 50 in 51 na terminalu generalnih tovorov. Sončna elektrarna bo druga največja v Sloveniji. Za celoten projekt SOPOREM je odobrena višina sofinanciranja 2,1 mio EUR za vse tri projektne partnerje, za Luko Koper pa je odobrenih 1,2 mio EUR, skladno s pravili za dodeljevanje državnih pomoči. Trenutno Luka Koper proizvaja zgolj 1% energije iz obnovljivih virov – s sončnimi elektrarnami. Z izgradnjo sončne elektrarne v okviru SOPOREM projekta pa se bo delež proizvedene energije iz obnovljivih virov zvišal na 10 % celoletne porabe električne energije v pristanišču.

Spletna stran projekta: https://soporem.si/