URL: https://supair.adrioninterreg.eu/

Projekt SUPAIR je bil potrjen za so-financiranje na razpisu za standardne projekte programa Interreg ADRION v letu 2017, prednostna os 3, ki ima za cilj »Izboljšanje zmogljivosti za integrirane storitve v prometu in mobilnosti ter multimodalnosti na jadransko–jonskem območju«. V projektu sodeluje 7 partnerjev iz EU območja, vključno Luka Koper in 4 pridruženi partnerji. V aktivnostih bodo sodelovali partnerji iz Slovenije, Italije, Hrvaške, BiH, Črne Gore, Albanije in Grčije.

Pristanišča so glavna vozlišča za multimodalni prevoz v jadransko-jonskem bazenu. Hkrati so le-ti tudi strateški ključni dejavniki gospodarske rasti, vedoči, da je zmanjšanje negativnih vplivov na okolje bistvenega pomena za trajnostni razvoj območja. SUPAIR bo preko projektnih aktivnosti sprejel velik izziv (strategija EUSAIR, drugi steber, tema 1), saj obravnava zmanjšanje emisij iz ladijskega prometa in pristaniških operacij s celostnim pristopom, ki povečuje zmogljivosti pristaniških organov za načrtovanje in izvajanje nizkoogljičnih aktivnosti v multimodalnem prometu. V tem kontekstu bo potrebno poiskati rešitve za mobilnost ter še naprej krepiti odnose med glavnimi političnimi, tehničnimi, poslovnimi zainteresiranimi deležniki in partnerji, s skupnimi odločitvami. SUPAIR bo najprej vzpostavil TRANSNACIONALNO OMREŽJE pristaniških organov, tehničnih organizacij in ustreznih deležnikov, da skupaj pripravijo trajno in prenosljivo metodologijo projekta; nato bodo razviti operativni akcijski načrti, skupaj s tehničnimi podatki in študijami izvedljivosti v 7-ih partnerskih pristaniščih. Ob zaključku projektnih aktivnosti bo pripravljen dokument, ki bo vključeval končne namenske ukrepe in TRANSNACIONALNO STRATEGIJO za nizkoogljične transportne sisteme, ki temeljijo na pristaniščih, da bi povečali mrežo, ter širili, povečali in razširili obseg, vrsto metodologije in rezultate. Nadnacionalni razvoj in izvajanje (3 države EU in 2 državi IPA) metodologije in ukrepov, ki vključujejo številna področja, pristaniške organe, tehnične partnerje, zainteresirane deležnike in institucionalne akterje, zagotavljajo kakovost, trajnost in prenosljivost. Vplivi rezultatov SUPAIR bodo kratkoročni (razvoj 7-ih operativnih načrtov) in bodo vključeni v srednjeročno-dolgoročne načrte, ki se že izvajajo in financirajo. Koristi za države vključene v regijo zajemajo okrepljeno tehnično zmogljivost za pristanišča, povečana pooblastila ustreznih lokalnih organizacij in institucij, izboljšane okoljske kakovosti ter privlačnejše oz. večje naložbe v nizkoogljične in okolju prijazne pristaniške in mobilne rešitve.

Projekt se je začel izvajati 1.1.2018 in bo trajal predvidoma do 31.12.2019.

Vse aktivnosti v projektu so deležne sofinanciranja iz Evropskega sklada v višini 85%.

 

https://twitter.com/supairproject

https://www.linkedin.com/groups/12104369/