URL: www.watermode.eu

Projekt Watermode se je ravno tako zaključil spomladi 2012. Sodil je v program jugovzhodna Evropa in bil deležen sofinanciranja ESRR. Zavzemal se je za promocijo ter koordinacijo med logističnimi akterji jugovzhodne Evrope za boljše izvajanje prometnih politik in učinkovitejše izvajanje multimodalnega logističnega sodelovanja – s poudarjanjem večjega izkoriščanja vodnih (kot čistejših) transportnih poti ter njihovega povezovanja s kopenskimi.