Interna številka: JN 50/2022

Za izvajanje predmeta naročila je vzpostavljen dinamični nabavni sistem (DNS) z veljavnostjo do 1. 5. 2027.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je dostopna na Portalu javnih naročil (PJN) na sledeči povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=439912