Interna številka: JN 8/2023

Za izvajanje predmeta naročila je vzpostavljen dinamični nabavni sistem (DNS) z veljavnostjo do 31. 3. 2028.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je dostopna na Portalu javnih naročil (PJN) na sledeči povezavi:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=471867