Interna številka: JN 164/2022

Za izvajanje predmeta naročila je vzpostavljen dinamični nabavni sistem (DNS) z veljavnostjo do 31. 12. 2027.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je dostopna na Portalu javnih naročil (PJN) na sledeči povezavi:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=462570