Interna številka: JN 98/2023

Za izvajanje predmeta naročila je vzpostavljen dinamični nabavni sistem (DNS) z veljavnostjo do 1. 11. 2025.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je dostopna na Portalu javnih naročil (PJN) na sledeči povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=491077