Nevenka Kržan je po izobrazbi univerzitetna diplomirana ekonomistka. Poklicno pot je začela v bančništvu, kjer je zasedala različne vodstvene položaje. V tem obdobju je bila vpeta tako v bančne in privatizacijske procese, sodelovala je pri ustanovitvi nove komercialne banke ter družbe za upravljanje investicijskih skladov in družb. Leta 1998 se je zaposlila v KPMG  Slovenija in leta 2001 postala partnerka na nivoju regije zadolžena za storitve finančnega svetovanja. Kot strokovnjakinja za področje financ in finančnega sektorja je sodelovala in vodila projekte številnih podjetij iz zasebnega in javnega sektorja v širokem naboru industrij. V svoji bogati karieri je kot odgovorna partnerka vodila projekte skrbnih pregledov, M&A, vrednotenj, prestrukturiranj, refinanciranj in oblikovanje strategij ter poslovnih načrtov. Vlogo senior partnerke KPMG v Sloveniji je prevzela leta 2010. Pri Slovenskem Inštitutu za revizijo ima opravljeno licenco za pooblaščeno ocenjevalko vrednosti podjetij in pooblaščeno revizorko.