Na včerajšnji skupščini delničarjev Luke Koper (13.7.) so lastniki potrdili predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 . Tako se bo od 19,4 milijona EUR bilančnega dobička dobrih 12,5 milijona evrov, prenesenih iz čistega dobička leta 2007, odvedlo v druge rezerve iz dobička. Preostali del v višini 6,86 milijona evrov pa bo se bo prav tako odvedel v druge rezerve iz dobička vendar s ciljem vlaganja v pristaniško infrastrukturo. Lastniki pa niso izglasovali razrešnice ne upravi, ne nadzornemu svetu družbe.
Lastniki so na skupščini razrešili dosedanjo članico nadzornega sveta Olgo Franca in imenovali nove člane nadzornega sveta: državo bodo tako v nadzornem svetu zastopali dr. Janez Požar, Bojan Brank ter dr. Marko Simoneti, medtem ko bo Jordan Kocjančič zastopal KAD in SOD. Za predstavnika malih delničarjev pa je bil imenovan Tomaž Može.
Za pooblaščenega revizorja poslovnega leta 2009 so lastniki potrdili revizijsko družbo Ernst & Young, d.o.o.