SPIRIT Slovenija je danes, 9. september 2021, v naravnem rezervatu Škocjanski zatok pripravil srečanje predstavnikov vseh 41 slovenskih podjetij in organizacij, ki so bili zaradi svojih prebojnih rešitev izbrani za ambasadorje slovenskega gospodarstva v okviru komunikacijske kampanje »I FEEL SLOVENIA. GREEN. CREATIVE. SMART.  Naziv ambasador slovenskega gospodarstva izbrani razumejo kot veliko čast, a hkrati tudi kot veliko odgovornost, saj s tem v tujini ne zastopajo le sebe, ampak celotno državo, je bilo slišati na srečanju. Družina ambasadorjev je zelo pestra: v njej so mikro, mala, srednja in velika podjetja, zagonska in rastoča podjetja ter tista z dolgoletno tradicijo in pa izjemno uspešni skriti šampioni, po številu katerih se slovensko gospodarstvo uvršča v sam svetovni vrh. Vsi skupaj pa tvorijo odlično reprezentativno podobo slovenskega gospodarstva. Luka Koper  je del te skupine postala v lanskem letu, srečanje pa smo izkoristili, da podjetjem predstavimo naš pogled na trajnostni razvoj in jim tudi v živo predstavimo naše projekte v pristanišču.

V Luki Koper razvijamo dobre prakse na vseh področjih trajnostnega razvoja in po tem smo prepoznavni v domačem in mednarodnem okolju. Celovito obvladujemo vplive emisij prahu, hrupa, svetlobnega onesnaževanja ter imamo vpeljane sisteme varovanja morja, ravnanja z odpadki in energetske učinkovitosti. Z elektrifikacijo pretovorne mehanizacije in drugimi ukrepi na opremi in infrastrukturi uvajamo sisteme, ki zagotavljajo boljšo energetsko učinkovitost. Pri tem ne smemo zanemariti niti geografske lege pristanišča, ki omogoča krajšo transportno pot od Azije in vzhodnega Sredozemlja do trgov Srednje in Vzhodne Evrope. Krajša pomorska pot do Kopra – v primerjavi s severno evropskimi pristanišči –  pomeni prihranek v času, porabljeni energiji in posledično manjših izpustih tako toplogrednih plinov kot ostalih škodljivih snovi. Okolju prijaznejši je tudi kopenski del poti, saj približno 60 odstotkov tovora, ki ga pretovarjamo v koprskem pristanišču, potuje po železnici.

Družba ima tudi sprejeto okoljsko strategijo: »Strategija Luke Koper je živa stvar, kar pomeni, da jo neprestano nadgrajujemo in dopolnjujemo. Trenutno se ukvarjamo z elektrifikacijo, na eni strani z zamenjavo dizelskih strojev in naprav z električnimi, kar pomeni zmanjšanje izpustov CO2 in manjši hrup, intenzivno pa delamo tudi na dolgoročnejših projektih kot na primer postavitev sončnih panelov na strehe skladišč in električni priključki za ladje. To so kompleksni projekti, ki zahtevajo tudi velika finančna sredstva. Vendar poti nazaj ni več, saj to od nas zahteva tudi poslovna javnost, torej naši poslovni partnerji, ki se prav tako kot mi vedno bolj usmerjajo v zeleno logistiko«, je na srečanju poudaril Dimitrij Zadel, predsednik uprave Luke Koper.