Predsedniki pristanišč, članic združenja NAPA (North Adriatic Ports Association) so se na skupščini združenja včeraj, 16. julija, v Kopru seznanili z nedavno odločitvijo Finančnega odbora programa TEN-T (Trans European Transport Network), da podpre projekte, ki so jih članice združenja NAPA, v sodelovanju z drugimi deležniki s področja logistike prijavile na razpis marca letos. Med odobrenimi projekti je tudi projekt NAPA STUDIES (Development of North Adriatic ports multimodal connections and their efficient integration into the Core Network), ki v ospredje postavlja razvojne potrebe pristanišč severnega Jadrana ter navezave na železniške koridorje in notranje plovne poti. Projekt združuje partnerje s Hrvaške, Italije in Slovenije, med katerimi je tudi Luka Koper.

Projekt NAPA STUDIES bo trajal predvidoma do konca leta 2015, vodila ga bo Pristaniška uprava Reka, v njem pa bodo poleg Luke Koper sodelovali še Pristaniška uprava Trst, Pristaniška uprava Benetke, pristanišči Mantova in Chioggia, HŽ Infrastruktura d.o.o., Prometni Institut Ljubljana d.o.o., Sistemi territoriali s.p.a., Univerza v Trstu, Srednjeevropska pobuda in Rete Autostrade Mediterranee s.p.a. Skupni proračun projekta je 5.630.000 €, sofinanciranje s strani Evropske unije pa je 50 odstotno.

Že v preteklosti je Luka Koper uspešno kandidirala na razpisih programa TEN-T in bila deležna, med drugim, evropskih sredstev za pripravo projekta podaljšanja pomola I (Napaprog) in za poglabljanje bazena I za potrebe kontejnerskega terminala (Napaprog). V okviru NAPA STUDIES pa v Kopru načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije za privez za živinski terminal, privez za tankerje na čelu pomola II, 12. vez, preureditev obale silosa in izgradnja priveza, izgradnjo žerjavne proge na pomolu I za t.i. RMG tehnologijo (mostna dvigala na tirih), povezovalni tir med pomoloma II in III, sofinancirali pa bomo tudi študijo plovnosti bazena I (večja varnost plovbe). Za slovenske partnerje projekta (Slovenske železnice sodelujejo posredno preko Prometnega instituta iz Ljubljane) so pomembne tudi načrtovane študije na področju železniških povezav med pristaniščem Koper in zaledjem, ki zajemajo izgradnjo novih železniških ter širitev železniškega omrežja znotraj pristanišča.