22. januarja smo uspešno opravili tehnični pregled pomembne investicije na Terminalu za avtomobile. Dokončali smo namreč izgradnjo VI. skupine tirov, ki vodi do središča drugega največjega skladišča avtomobilov v pristanišču. S tem smo pridobili hitrejši in optimalen vlakovni dostop za pretovor vozil. Novo skupino tirov sestavljajo štirje tiri dolžine cca 700 metrov vsak. Velika prednost nove investicije je, da bo lahko vsak tir sprejel celoten vlak, ne da bi ga pri tem morali deliti. Novi tiri imajo posebno razsvetljavo zgornjega in spodnjega dela platforme vagona, kar nam omogoča pretovarjanje tudi ponoči. Na tirne zaključke bomo namestili hidravlične večnivojske prekladalne jeklene ploščadi, skladne z novimi standardi in zahtevami proizvajalcev, za lažje pretovarjanje avtomobilov z vagonov. Nova harfa ima 5 kretnic in je že pripravljena na gradnjo novih skupin tirov.

Krajša transportna pot

Vodja Terminala za avtomobile Gregor Belič: »Noviželezniški tiri so za nas pomembna pridobitev, ki bo povečala vagonsko produktivnost terminala, saj se transportna pot do skladišč tako bistveno skrajšuje. Dodatne kapacitete omogočajo večjo fleksibilnost terminala in posledično hitrejši obrat avtomobilskih vlakov, kar je nedvomno velika prednost za naše kupce.« V sklopu vzdrževanja luške železniške infrastrukture smo obnovili tudi dva pomembna mostova: tistega preko preliva (Škocjanski zatok–morje), ki z železnico povezuje območje generalnih tovorov, in stari most čez Rižano, ki je bil dolgo edina železniška vez z drugim pomolom, danes pa služi kot dostavni tir za novo skupino tirov.