Portorož, 18 – 19 oktober 2006, Hoteli Morje

Luka Koper je tudi letos organizirala mednarodno konferenco Port Managemet and Logistics, ki je potekala od 18. do 19. oktobra v Hotelih Morje v Portorožu. Zaradi aktualnih vprašanj o vlogi energentov v Severnem Jadranu, je bilo veliko pozornosti na letošnji konferenci deležno področje logistike energentov in logističnih izzivov s katerimi se srečujemo v Južni Evropi. Vključno z že omenjenima je bila konferenca sestavljena iz štirih vsebinskih sklopov:

  • Razvoj, možnosti, prednosti in priložnosti pristaniškega mesta (mesto kot baza za razvoj pristanišča in pristanišče kot potencial za nastanek novih aktivnosti, dejavnosti ter infrastrukture v mestu, regiji, državi)
  • Logistika energentov (pomen logistike pri dobavi energentov, trendi distribucije in skladiščenja; vloga pristanišč na transportni poti energentov, trendi porabe in energenti prihodnosti)
  • Logistični izzivi Južne Evrope (potencial južne poti v Evropo in uspešni projekti vzpodbude razvoja logistike)
  • Okoljska primerjalna prednost pristanišč (razlike med modeli spremljanja vpliva pristanišč na okolje in zahtevami posameznih interesnih skupin so lahko primerjalna prednost pristanišč)