Luka Koper je preko postopka javnega naročanja za izgradnjo novih tirov na severovzhodnem delu pristanišča izbrala izvajalca Kolektor CPG. Gradbena dela se bodo predvidoma začela v sredini letošnjega leta, v kolikor bo vse potekalo po načrtu bodo tiri prve vlake sprejeli v začetku leta 2020. 

V koprskem pristanišču se razteza 35 kilometrov industrijskih železniških tirov, ki se vijejo do posameznih skladišč in obal. Severovzhodni del pristanišča je še edini, ki nima urejenega železniškega dostopa, večinoma pa na tem območju skladiščimo avtomobile. Ker se pretovor teh v zadnjih letih povečuje in je v lanskem letu dosegel že 755 tisoč enot, smo sklenili, da tu uredimo novo skupino tirov, ki bodo olajšali in pohitrili nakladanje in razkladanje avtomobilov z vagonov. Naložba predvideva izgradnjo štirih vzporednih tirov dolžin od 700 do 1000 metrov, na koncu vsakega tira pa bomo namestili hidravlične dvižne rampe za dovoz avtomobilov. Nov železniški dostop bo skrajšal transportne poti avtomobilov od ladje do parkirišč oz. do drugih nakladalnih točk, povečal produktivnost in varnost ter omogočil prihod daljših kompozicij. Razmerje med cesto in železnico (t.i. modal split) znaša na avtomobilskem terminalu 59 % proti 41 % v korist cestnega prometa, zato lahko pričakujemo, da se bo odstotek v prid železnice v naslednjih letih povečal. 

 

V načrtu tudi novi privez za avtomobilske ladje 

Le lučaj stran, ob robu tretjega bazena, pa načrtujemo izgradnjo novega RO-RO priveza, prilagojenega avtomobilskim ladjam. Javno naročilo za izbor izvajalca je bilo objavljeno pred dnevi. Privez je sestavljen iz posameznih odbojnikov, na katere se nasloni ladja, betonske dovozne rampe, poglobiti bo potrebno tudi okoliško morsko dno. Z dodatnim privezom bomo skrajšali transportne poti, predvsem do skladišč na desnem bregu Rižane, sproščeni pa bodo tudi obstoječi privezi, kamor bo mogoče vezati ladje z drugimi tovori. Gradbeno dovoljenje za projekt je že pridobljeno, dela se bodo predvidoma zaključila v prvem trimesečju prihodnjega leta. Kasneje je na severni strani pristajalnih odbojnikov predvidena postavitev pontona za potrebe plovil Slovenske vojske. Tako novi privez kot železniški tiri, katerih skupna ocenjena vrednost znaša 12 milijonov evrov, spadata med naložbe, ki so sofinancirane s strani EU projekta CarEsmatic v višini 30 %. Namen tega evropskega projekta je povečati uporabo storitev pomorskih avtocest za prevoz avtomobilov v Sredozemlju z izboljšanjem dostopnosti pristanišč Koper in Barcelona. V projekt so poleg Luke Koper vključeni še Pristaniška uprava Barcelona, terminalist Autoterminal S.A. in ladjar Neptune Lines.