V četrtek, 22. julija 2010, so se v Novi Gorici prvič uradno sestali slovenski partnerji evropskega projekta Adria A, ki je bil letos izbran na razpisu čezmejnega sodelovanja Italija – Slovenija . Projekt z naslovom Razvoj dostopnosti za oživitev jadranskega zaledja (na kratko Adria A) je nastal z namenom izboljšanja obojestranske dostopnosti čezmejnega območja z oblikovanjem italijansko – slovenskega transportnega sistema lahke železnice. V naslednjih štirih letih bodo projektni partnerji pripravili načrte manjkajočih infrastrukturnih (tirnih) povezav za potrebe potniškega prometa ter vzpostavili enoten transportni model. 
V projektu bodo pod vodstvom Srednjeevropske pobude aktivno sodelovala štiri nacionalna resorna ministrstva – za okolje in za promet Republike Slovenije in Republike Italije. Prev tako bodo udeleženci projekta predstavniki lokalnih samouprav (slovenski Mestni Občini Koper in Nova Gorica, slovenske Občine Sežana, Šempeter- Vrtojba, Divača,italijanske Občine Gorica, Tržič, Trst, Benetke , Pokrajina Trst,  Avtonomna dežela Furlanija-Julijska Krajina ter Dežela Veneto),  univerze (Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, Univerza v Trstu, Mednarodna Univerza v Benetkah, Univerza v Ferrari), razvojna agencija Informest in Ustanova za tržaško industrijsko cono; ob vseh teh pa kot glavni generatorji prometa še tri letališča (Letališče Trst, Benetke in Ljubljana) ter dve pristanišči (Luka Koper in Pristaniška uprava Trst). Skupni proračun projekta znaša 3.289.000,00 €, od tega bo  85% zagotovil Evropski sklada za regionalni razvoj , preostalih 10% pa bo sofinancirano iz bosta rani nacionalnih proračunov Slovenije in Italije.

Gostitelj prvega uradnega srečanja partnerjev projekta, novogoriški župan Mirko Brulc, je v svojem uvodnem pozdravu  izrazil globoko podporo projektu, ki je za Novo Gorico strateškega pomena. Dr. Carlo Fortuna  iz Srednjeevropske pobude  je poudaril, da bo projekt pripomogel k mobilnosti prebivalcev na obeh straneh meja predvsem med Kraškimi in Obalnimi občinami ter tako izboljšal kakovost življenja na vsem tem območju. Prisotnost ministrstev pa zagotavlja, da bodo rezultati skupnega dela v skladu z načrti obeh držav na področju transporta in varstva okolja.

Tri letališča si od projekta obetajo, da bodo te študije bistveno pripomogle k  izgradnji železniških povezav do letališč, katere sedaj zelo pogrešajo. Pristanišči si obetata predvsem boljšo prometno povezavo, ki bo omogočila večjo mobilnost potnikom in turistom z ladij, ki pristajajo na njunih potniških terminalih.  Vsem udeleženim občinam pa bo projekt prinesel pomembno razvojno pridobitev v skladu z njihovimi potrebami.