Iranskega ladjarja IRISL bo od 15. novembra 2008 dalje v Kopru zastopal agent Adria Cargo Koper.
Kontaktne številke družbe Adria Cargo so:

Adria Cargo Koper d.o.o.
Pristaniška ulica 8
SI – 6000 Koper

Tel: 05 663 4100
Mobilni tel: 041 628 152
Fax: 05 663 4149
Telex: 34119
E-mail: adriacargo.miran@atnet.si