Vse več pristanišč se sooča s podobnim problemom, ki se z razvojem ekologije stopnjuje in nujno zahteva odziv. Javnost pristanišča pogosto (ne)upravičeno zaznava kot moteči faktor, največkrat na račun domnevnega onesnaževanja okolja.

Na dvodnevni konferenci GreenPort v Benetkah so se zato zbrali predstavniki številnih luk in predstavili zadnje dosežke in praktične primere na področju zelene logistike (Green Port Logistcs) ter učinkovite uporabe energije v pristaniščih (Energy for Green Ports).

Konference GreenPorta smo se udeležili tudi mi, kot predstavnika službe za varovanje okolja sta v Benetke odpotovala Nevijo Frank, vodja službe za varovanje zdravja zaposlenih in ekologijo ter Elvis Belac, strokovni sodelavec na področju varovanja okolja.

Predstavila sta dosežke v Luki Koper na področju obvladovanja in zmanjševanja vplivov pristaniške dejavnosti na okolje in obvladovanja ter predelave odpadkov, zbranih na območju pristanišča. Široki publiki sta orisala še naše načrte za uvajanje modernih in energetsko učinkovitih tehnologij, pridobivanje energije iz obnovljivih virov ter učinkovitega obveščanja zainteresirane javnosti o naših aktivnostih in merljivih rezultatih.


Konferenca se je odvijala v prostorih beneškega potniškega terminala.

Luka Koper pa je članica tudi številnih drugih mednarodnih združenj, ki se ukvarjajo z razvojem pristanišč na različnih področjih. Med njimi sta še združenje evropskih pomorskih pristanišč ESPO in Fundacija EcoPorts, ki sta se pred kratkim povezala in pripravila skupni portal. Najbolj zanimivi orodji novega projekta sta zagotovo SDM (Self Diagnosis Method), ki članom omogoča samooceno uspešnosti na področju okoljskega ravnanja in orodje za primerjavo uspešnosti na tem področju z ostalimi evropskimi pristanišči (benchmarking).
Projektu se bomo seveda pridružili tudi mi.