Luka Koper že dobro desetletje razdeljuje sponzorska in donatorska sredstva skozi sklad Živeti s pristaniščem. Skozi lanskoletni razpis je pomoč za delovanje oziroma za organizacijo dogodka/projekta prejelo kar 116 društev in organizacij. Družba bo tudi v letošnjem letu skozi sklad Živeti s pristaniščem vrata odprla številnim dobrim idejam. Tudi tokrat bo podprla projekte s področja športa, kulture, ekologije in varstva okolja, izobraževanja in humanitarnosti.

Prijave so možne izključno na objavljeni elektronski prijavnici, ki jo skupaj z navodili in pravilnikom najdete TUKAJ.

V skladu s strategijo družbe na področju sponzorstev in donacij, Luka Koper, d. d., sledi trem ciljem:

  • izvajanju družbene odgovornosti v širšem in nacionalnem okolju, predvsem s podporo lokalnemu okolju, na katerega s svojo dejavnostjo in načrtovano širitvijo zmogljivosti najbolj vpliva
  • krepitvi blagovne znamke oziroma dvigovanje ugleda in prepoznavnosti družbe
  • komercialnemu interesu, predvsem promociji družbe na tujih, zalednih trgih

Rok za oddajo prijave je sreda, 21. februar 2024. Komisija bo prijave obravnavala predvidoma do konca marca, izbrane projekte pa bomo javno objavili na spletni strani Živeti s pristaniščem, v razdelku Sponzorstva in donacije.