Agencija RS za okolje je konec novembra izdala odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za pretovarjanje in skladiščenje nekaterih novih tovorov. Sprememba okoljevarstvenega dovoljenja je bila opravljena na pobudo Luke Koper. Medtem, ko smo dovoljenje za skladiščenje in pretovor odpadnega železa že imeli, nam je ARSO tokrat z izdano odločbo potrdil lokacije, kjer lahko skladiščimo in pretovarjamo odpadni papir, odpadno plastiko in valjarniško škajo ter določil maksimalne količine navedenega blaga, ki ga lahko na te površine skladiščimo.

Registracija EMAS podaljšana

Agencija RS za okolje je Luki Koper podaljšala registracijo v sistemu EMAS za tri leta (do leta 2016). Kot je navedeno v odločbi za podaljšanje registracije, smo od prvega vpisa v ta sistem leta 2010 pa do danes, izkazovali delovanje, ki je skladno z zakonodajo ter stalnimi izboljšavami na pomembnih okoljskih področjih. Vsako leto smo tudi izdelali celovita okoljska poročila, ki so objavljena na spletnih straneh www.luka-kp.si in www.zivetispristaniscem.si. V teh so zbrani vsi podatki in informacije o dejavnostih družbe na področju okoljevarstvenega ravnanja. Sistem EMAS predstavlja nadgradnjo že vzpostavljenega sistema ravnanja z okoljem (ISO 14001) in predvsem dokazila o tem, da podjetje deluje skladno z zakonodajo na področju okolja in posegov v prostor. Zahteva sistema je, poleg skladnosti zzakonodajo, tudi stalno izboljševanje učinkov ravnanja z okoljem, objektivnim in rednim vrednotenjem uspešnosti takih sistemov, zagotavljanjem informacij o okoljski uspešnosti, odprtim dialogom z javnimi in drugimi zainteresiranimi stranmi ter dejavnim vključevanjem zaposlenih v organizacijah ter ustreznim usposabljanjem.